Referencie

Bezpečnostné politiky, analýzy, štúdie a dokumentácia

 • Národná rada SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo školstva SR
 • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • GR Zboru väzenskej a justičnej stráže SR
 • Letové prevádzkové služby SR, š.p.
 • GR ŽSR
 • SHMÚ
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 • Úrad jadrového dozoru SR
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja SR
 • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Verejná správa

 • Obecný úrad Horný Hričov
 • Obecný úrad Maršová-Rašov
 • Obecný úrad Jablonové

Poradenstvo a implementácia systémov ochrany osob, majetkua informácií

 • Inžinierske stavby, a.s. Košice
 • Cesty Nitra, a.s.
 • ZIPP, s.r.o.
 • IBM Slovakia, s.r.o.
 • Hewllet- Packard Slovakia, s.r.o.
 • Oracle Slovensko, spol. s.r.o.
 • EMM International, spol. s.r.o.
 • EMM, spol. s.r.o.
 • Sherlock, s.r.o.
 • DHL Logistic (Slovakia), spol. s r.o.
 • METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
 • Techniserv, s.r.o.
 • G4S, a.s.
 • KARTAGO TOURS, a.s.
 • Medina Tours s.r.o.
 • Prysmian Kablo, s.r.o.
 • INFOCAR, a.s.
 • Gordic Consulting, s.r.o.
 • Paed. Dr. Branislav Antala TRANSTIP PO