S nami sa o bezpečnosť báť nemusíte.

Prečo práve Sophit?

 • Komplexný prístup
  k bezpečnosti
 • Nezávislosť na dodávateľoch
  bezpečnostných služieb
  a technológií
 • Vysoká profesijná a odborná
  pripravenosť
 • Know-how založené
  na vlastných poznatkoch
  a skúsenostiach
 • Diskrétnosť, ochrana informácií
  zákazníka a lojalita voči zákazníkovi
 • Prispôsobenie sa požiadavkám
  klienta
 • Cenovo prijateľné služby
  v rámci celej SR

Štátna správa

Národná rada SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Agentúra na podporu výskumu a vývoja SR
Úrad jadrového dozoru SR
SHMÚ

Celý zoznam

Verejná správa

Obecný úrad Horný Hričov
Obecný úrad Maršová-Rašov
Obecný úrad Jablonové

Celý zoznam

Právnické osoby

Inžinierske stavby, a.s. Košice
Cesty Nitra, a.s.
ZIPP, s.r.o.
IBM Slovakia, s.r.o.
Hewllet-Packard Slovakia, s.r.o.
Oracle Slovensko, spol. s.r.o.

Celý zoznam

KTO SME?

Spoločnosť Sophit s.r.o. (do r. 2017 F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo, s.r.o.) pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Radí sa medzi najväčšie poradenské spoločnosti v oblasti ochrany utajovaných skutočností (nevykonáva montáž bezpečnostných systémov), ktorá dnes poskytuje svoje služby približne 100 klientom, ako aj poprednou poradenskou činnosťou v oblasti ochrany majetku osôb, informačnej bezpečnosti a šifrovej ochrany informácií. Náš tím sa skladá zo skupiny odborníkov, ktorí majú dlhodobú bezpečnostnú prax v oblasti štátnej správy, bankovníctva, podnikovej, priemyselnej a komerčnej bezpečnosti.

www.sophit.sk
info@sophit.sk
+421 907 528 027

Sophit s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
Slovakia